دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تحقق‌خواسته‌های‌کمیسیون‌قضایی‌دربرنامه‌پنجم

نایب رییس کمیسیون قضایی از برآورده شدن بخش اعظمی از پیشنهادها و اصلاحات مد نظر این کمیسیون در برنامه پنجم توسعه کشور خبر داد.

به گزارش خانه ملت، “فرهاد
تجری” نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از برآورده شدن بخش قابل توجهی از خواسته‌های این
کمیسیون در روند بررسی برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود: اکثر خواسته
های کمیسیون ما در برنامه لحاظ شد که این خواسته‌ها به دو بخش اصلاح برخی
موارد موجود در لایحه و پیشنهادات الحاقی مربوط می‌شد.تجری
در مورد مهمترین پیشنهادهای الحاقی کمیسیون قضایی به برنامه پنجم نیز،
گفت: کمیسیون قضایی پیشنهادهایی در حوزه ثبت اسناد، محاکم قضایی، جلوگیری
از اطاله دادرسی، تقویت بعد نظارت بر محاکم و استفاده از فناوری‌های نوین
جهت خدمت رسانی گسترده تر به مردم را برای الحاق به لایحه پیشنهاد کرد که
با موافقت نمایندگان روبور شد و به متن برنامه پنجم افزوده شد.نماینده
قصر شیرین همچنین با تاکید بر تصمیم این کمیسیون برای گسترده تر شدن خدمت
رسانی به مردم در حوزه قضایی و حقوقی، تصریح کرد: تامین کادر اداری و
قضایی از مواردی است که کمیسیون در برنامه پنجم برای گسترده تر شدن خدمت
رسانی به مردم در نظر دارد و با توجه به اینکه روزبروز بر تکالیف قوه
قضاییه افزوده می‌شود، شایسته نیست که سیستم قضایی از امکانات نوین و
نیوری کارآمد برای خدمات رسانی به مردم بی بهره باشد.نایب
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین رویکرد پیشگیرانه در مورد مسائل قضایی
را از جمله رویکردهای مهم این کمیسیون در مورد پیشنهادات و الحاقی های خود
به برنامه پنجم عنوان کرد و گفت: یکی از رویکردهای جدی کمیسیون حقوقی و
قضایی این است که حجم پرونده های وارده به مراجع قضایی کم شود تا از این
رهگذر دادگاه ها و سیستم قضایی بتوانند به درستی کار خود را انجام دهند و
به مردم خدمت کنند.