دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تخیل، عامل کاهش وزن

تازه ترین تحقیقات دانشمندان نشان می دهد، تخیل به کاهش وزن کمک می کند. واحد مرکزی خبر به نقل از بی بی سی گزارش داد، به گفته دانشمندان وقتی شخصی توجه خود را بر روی غذای خاصی متمرکز کند، با فرارسیدن زمان خوردن آن غذا اشتهای وی کاهش می یابد اما برای آنکه این طرح با موفقیت روبرو شود وی باید در عالم خیال خود تصور کند که آن غذا را به سرعت و به دفعات متعدد و بدون آن که از آن لذت ببرد و طعم آن را احساس کند می خورد.به گفته دانشمندان این شیوه بر اساس اصل عادت مبتنی است که بر اساس آن وقتی شخصی پی در پی با یک محرک روبرو شود میزان پاسخگویی به آن محرک به تدریج کاهش می یابد.