دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نامه دوبلور پیشکسوت به شمقدري

در پي انتشار خبر پلمپ استوديوي غير مجاز دوبله و دستگيري تعدادي دوبلور، ناصر ممدوح رييس هيات مديره انجمن گويندگان و سرپرستان گفتارفيلم طي نامه‌اي به جواد شمقدري هرگونه ارتباط انجمن گويندگان و سرپرستان گفتار فيلم با اين موضوع را رد كرد.به گزارش ايسنا،روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متن نامه ناصر ممدوح رئيس هيات مديره انجمن گويندگان و سرپرستان گفتار فيلم به معاونت سينمايي به شرح ذيل مي‌باشد:«در پي انتشار مطالب مندرج مورخ چهاردهم آذرماه مبني بردستگيري تعدادي به اصطلاح دوبلور و پلمپ استوديوي غير مجاز، به استحضار مي‌رساند افراد مذكور هيچگونه ارتباطي با انجمن گويندگان و سرپرستان گفتارفيلم (دوبلاژ ايران) كه بنيانگذار هنر دوبله در ايران مي‌باشد ندارند.لازم به يادآوري است كه اين انجمن در نامه سرگشاده مورخ هشتم خردادماه سال جاري به حضرت عالي و جلسه حضوري با جناب آقاي سعيد رجبي فروتن مدير كل همكاري‌هاي سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درارتباط با فعاليتهاي زيرزميني اين گروهكها، نگراني عميق خود را به جنابعالي و ساير همكاران اعلام كرده بود.لذا تقاضا دارد دستور فرماييد موضوع پيگيري گردد تا بيش از اين گروههاي زيرزميني نتوانند با فعاليتهاي ناسالم خود موجب لطمه به هنر دوبله و مشوش نمودن اذهان عمومي گردند.»