دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پست دبیر کلی آسیا را به بیگانگان می‌فروشند!

داراب ریاحی نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری در گفتگو با سایت این فدراسیون عنوان کرده اگر نام علی مرادی، دبیرکل کفدراسیون وزنه برداری آسیا به عنوان نامزد معرفی نشده از این جهت بوده که سهمیه ایران برای به دست آوردن پست نایب رئیسی کنفدراسیون آسیا از دست نرود.به گزارش مهر، ریاحی گفته بود: براساس آیین نامه، فدراسیون وزنه برداری هر کشور فقط می تواند یک نفر را به عنوان نامزد پست های دبیر کلی، نایب رئیسی و عضویت در هیئت رئیسه کنفدراسیون وزنه برداری آسیا معرفی کند.  در این شرایط آیا این منطقی است که وقتی علی مرادی می تواند مستقلا در انتخابات شرکت کند، ما بیاییم و با معرفی او، تنها شانس خود را برای دریافت یک کرسی در کنفدراسیون آسیا بسوزانیم؟ اگر ما می خواستیم مرادی را به عنوان نامزد دبیر کلی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا معرفی کنیم، دیگر حسین رضازاده این شانس را پیدا نمی کرد که به عنوان نامزد نایب رئیسی کنفدراسیون آسیا ثبت نام کند.علی مرادی با رد این موضوع به خبرنگار مهر گفت: رئیس اماراتی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا برای به دست آوردن مجدد این پست از سوی کشورش حمایت شده ضمن اینکه اماراتی ها یکی را هم به عنوان نایب رئیس معرفی کرده اند. شاید آنها قوانین را نمی دانند و ما از همه چیز با اطلاعیم؟ من فکر می کنم این آقایان دارند عوامفریبی می کنند چرا که حقیقت چیزی غیر از آن است که این افراد می گویند.رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری با انتقاد از داراب ریاحی گفت: من اصلا نمی دانم آیا سمت ایشان به عنوان نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری از سوی سازمان تربیت بدنی، تایید شده است و آیا اصلا حکمی دارد یا نه که اینچنین در این خصوص اظهار نظر می کند. آقای ریاحی 12 سال در کنار من بود و زمانی که عده ای می گفتند به این شخص اعتماد نکنم من همچنان به نظرات آنها اهمیت ندادم واکنون می بینیم که چگونه دستمزد سال ها اعتماد و محبت را به من بازمی گردانند.مرادی با انتقاد از سازمان تربیت بدنی گفت: پست دبیرکلی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا، افتخاری برای ایران  و نظام است و من نمی دانم چرا سازمان تربیت بدنی اجازه می دهد که افراد راس کار، چنین تصمیم گیری هایی کنند. آنها نماینده مردم و کشور در فدراسیون وزنه برداری هستند و باید به وعده هایی که در خصوص اعتلای وزنه برداری داده اند، عمل کنند اما فقط عوامفریبی می کنند.دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا در ادامه اظهار داشت: این افراد خلط مبحث می کنند واصلا مساله این نیست که من انتخاب بشوم و یا نه بلکه باید به عنوان یک ایرانی که سمت دبیرکلی را در اختیار دارد از این پست حمایت شود. بله، طبق قانون بنده می توانم رسما خودم را نامزد پست دبیرکلی کنم اما آیا این باعث سوء استفاده کشورهای آسیایی دیگر نمی شود؟علی مرادی در پایان گفت: این آقایان براستی دارند سمت دبیرکلی را به بیگانگان می فروشند در حالی که این مغایر با اهداف نظام است. این معرفی نکردن نام من به عنوان نامزد منجر به سوء استفاده خواهد شد و من نمی دانم چه کسی مسئول این کم کاری هاست