دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بکارگیری‌معلمان‌جدید‌حق‌‌التدریسی‌ممنوع‌شد

باتصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر نوع بکارگیری معلمان جدید حق التدریسی از طریق شرکت های خدماتی، حق التدریس در دارالقرآن ها، حق التدریس دانش آموزان بازمانده از تحصیل و آموزشیاران جدید در نهضت سوادآموزی ممنوع شد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ـ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح و الحاق موادی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 88 و 89 ماده ای را به قانون مذکور با 140 رای موافق، 7 رای مخالف، 16 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن الحاق کردند.
به موجب این مصوبه مجلس مقرر شد؛ ممنوعیت ماده (8) قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی شامل هر نوع بکارگیری به صورت حق التدریسی از جمله از طریق شرکت های خدماتی، حق التدریس در دارالقرآن ها و حق التدریس «دانش آموزان بازمانده از تحصیل» و همچنین شامل بکارگیری آموزشیاران جدید در نهضت سوادآموزی می شود.
براساس این مصوبه مجلس؛ هر گونه پرداخت از اعتبارات دولتی به این افراد ممنوع است و در صورت تخلف، مرتکب به اشد مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی محکوم می شود.
در ماده 8 قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون بکارگیری هر گونه نیروی حق التدریسی جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.