دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تعویق3ساله جلسات شورای عالی رفاه

نماینده ناظر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی گفت: 3 سال است که جلسات این شورا برگزار نمی‌شود.
به گزارش خانه ملت “موسی رضا ثروتی ” در خصوص آخرین جلسه برگزار شده شورای عالی  رفاه  و تامین اجتماعی گفت: 3 سال است که جلسات شورا برگزار نشده است و به معاونت وزارت مجلس نیز اعلام کرده ایم تا برای تشکیل جلسات شورا به دولت تذکر دهد.
نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه، سلمقان و گرمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل این جلسات ضرورت و اهمیت دارد گفت: با توجه به اینکه یکی شدن صندوق های رفاه و تامین اجتماعی را در برنامه پنجم  تصویب کرده ایم و سازمان تامین اجتماعی تبدیل به صندوق سازمان اجتماعی شده است و همه این موضوعات مهم است و لازم است که جلسه شورای عال بیمه تشکیل شود.
وی تصریح کرد:با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه اعلام کرده ایم وزارت بهداشت و درمان متولی بهداشت و در مان است شرکت های بیمه باید با  وزارت بهداشت و درمان همکاری داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: همچنین در بودجه سال 89 آمده است که شرکت های بیمه ملزم  به پرداخت  60 در صد مطالبات بیمارستانها هستند که در حال حاضر شرکت های بیمه این مطالبات را پرداخت نمی کنند  و برا ی بیمارانی که به بیمارستانها مراجعه می کنند مشکل ساز می شوند.
ثروتی تاکید کرد : دولت تخلف کرده است و باید توجه بیشتری به برگزاری این جلسات داشته باشد.