دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی رحيمي در آسانسور گير افتاد

معاون اول رييس جمهور و وزير بهداشت كه امروز پنجشنبه براي افتتاح بخش هاي آي سي يو، اورژانس و ويژه به بيمارستان سينا رفته بودند هنگام بازديد از بخش ويژه به مدت ده دقيقه در آسانسور حبس شدند.به گزارش ايرنا، بعد از پايان همايش يكي از خبرنگاران در خصوص اين اتفاق به رحيمي گفت: امروز شما شانس نياورديد كه با خنده معاون اول مواجه شد كه گفت: ‘آسانسور شانس نياورد!’**محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور امروز ضمن بازديد از بخش هاي مختلف بيمارستان سينا با بيماران عيادت كرد .**پس از آن آقاي پورمند رييس بيمارستان سينا گزارشي از عملكرد و سابقه 140ساله بيمارستان ارائه كرد.** ارتباط با دانشگاه جورج واشنگتن آمريكا و صحبت كردن اساتيد اين دانشگاه با رييس بيمارستان كه به صورت غير منتظره و از طريق ويدئو كنفرانس انجام شد تحسين حضار را برانگيخت.در اين ارتباط، اساتيد دانشگاه جورج واشنگتن و رييس بيمارستان در خصوص تبادلات علمي و تكنولوژيكي طرفين صحبت هايي كردند.