دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی فاجعه غذايي در آلمان

پس از كشف مواد شيميايي سمي در گوشت مرغ و تخم مرغ در آلمان،دولت اين كشور به مقامات محلي دستور داد كه استانداردهاي بهداشتي غذايي را رعايت كنند.به گزارش فارس ،گفته مي شود علت اين اتفاق استفاده از اسيدهاي چرب توسط شركت توليد غذاي حيوانات به منظور اهداف صنعتي در غذاي مرغها بوده است.به گزارش شبكه خبري «يورونيوز» در 3 هزار تن از غذاي حيوانات اين كشور اثراتي از«ديوكسين» مشاهده شده است. كارشناسان غذايي به مردم آلمان توصيه كرده اند كه در خريد مواد غذايي دقت بيشتري به خرج دهند،زيرا 100هزار تخم مرغ آلوده در اين كشور در معرض فروش قرار داشت.بنا بر اين گزارش هزاران (مزرعه دار)مرغ‌دار در سراسر آلمان از فروش محصولات‌شان منع شده اند.اين در حالي است كه تا به حال 8 هزار مرغ آلوده جمع آوري شده اند.