دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ده عكس ‌برتر نشنال جئوگرافيك

پرش ديدني يك موتورسوار در مسابقات موتوكراس كلرادو در زير آسماني پوشيده از ابرهاي تيره.ماهيگيران تايلندي در حال مرمت تورها قبل از آغاز ماهيگيري شبانه.مردي در روي رودخانه نيجر به دوردست‌ها خيره شده است.منظره جيانتز كازوي در ايرلند شمالي و بازديدكنندگان آن.منظره بديع عبور قطار و مسافران يك واگن در منطقه آبيسكو در شمال سوئد.گروه اپراي چين در حال آماده شدن قبل از آغاز نمايش.يك ماهيگير اندونزيايي در درياچه راواپنينگ در مركز جزيره جاوه در غروب آفتاب.چادرنشينان قبيله قوم وودابه در جريان فستيوال سنتي خود در كشور نيجر.كشاورزان كامبوجي محصولاتشان را توسط سبدهاي بامبويي سنتي به بازار سيئم ريپ مي آورند.يك چادرنشين مغول در صحراي گوبي شترش را مهار مي‌كند تا با خانواده به محل تازه‌اي كوچ كند.